วัยสูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ รับสังคมผู้สูงวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจสอบ “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ” (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ: CHWPOP) สังคมสูงวัยโดยเฉพาะศ.ดร. เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัยของที่ระลึกในพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ ชั้น 10 อาคารบรมราชชนีศรีศตพรรษ

ศ.ดร.รัตน์สิริทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ คณะฯ มีหลายแห่งในการเป็นองค์กรชั้นนำเพื่อให้ผู้นำพยาบาลอย่างเป็นทางการ สร้างองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขที่มองเห็นของสังคมซึ่งตลอดระยะเวลายาวนาน 56 ปีของการศึกษาติดตามทางพยาบาลศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 35 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ คณะกรรมการฯ ให้ผู้นำอย่างเป็นทางการพยาบาลวิจัยผลการวิจัย และขยายสังคมด้วยการให้บริการทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุนั้น คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประจำในปี 2566 ประเทศไทยได้เปิดสังคมสูงวัยเพื่อตรวจสอบอายุ 60 จำนวนการควบคุม 12,814,788 ระบบควบคุม 20 ของการตรวจสอบ ผู้สูงอายุเกินกว่าครึ่งมีโรคเรื้อรัง เช่น หัวใจผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจสอบข้อเข่าเสื่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุจะมีอาการเด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะต้องการดูแลผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพและการวินิจฉัยเป็นพิเศษกับลูก หลานที่จำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ผู้สูงอายุมักจะต้องอยู่ตามจุดเริ่มต้นที่ในช่วงแรกๆ ความเป็นผู้นำที่มีความเสี่ยง ที่สำคัญคือต้องสูญเสียการควบคุมความจำเป็นที่ต้องใช้สถานที่ดูแลระหว่างวัน (การดูแลช่วงกลางวัน) ความต้องการของสังคมและความต้องการในความต้องการของคนในเมืองที่ต้องออกทำงานนอกบ้านสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่อง

รศ.ร.อ. หญิง ด.ช.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่การให้บริการของศูนย์ฯ โดยมีบริการส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตนเองและชะลอความเสื่อมถอยส่วนสำคัญ การให้คำปรึกษาและสอนสาธิตการดูแลรักษาผู้บริหารระดับสูงซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีภาวะความเป็นผู้นำของกล้ามเนื้ออ่อนแรงๆ ที่ต้องเหนื่อยหมดแรงและการควบคุมลดลงโดยไม่ตั้งใจและออกแรงตามปกติ ผู้นำทางศูนย์ฯยังคงมีความสำคัญในทิศทางของสุขภาพและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้บริการวันพุธ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ผู้สนใจเข้ารับบริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนิตยตา ส่วนลำดวนโทร. 0-2218-1346

ขอบคุณบทความจาก : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ รับสังคมผู้สูงวัย